Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 200 mcg, 140 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932833; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 200 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932758; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 400 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932765; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 600 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932772; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 800 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932789; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 1000 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932796; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 1200 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932802; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 1400 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932819; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 1600 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932826, w ramach programu lekowego: Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10: I27, I27.0)

Wskazanie:

Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10: I27, I27.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.810.2017.15.KK; PLR.4600.811.2017.15.KK; PLR.4600.812.2017.15.KK; PLR.4600.813.2017.15.KK; PLR.4600.814.2017.15.KK; PLR.4600.815.2017.15.KK; PLR.4600.816.2017.15.KK; PLR.4600.817.2017.15.KK; PLR.4600.818.2017.15.KK; EZD:PLA.4604.801.2017; 12.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie