Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 200 mcg, 140 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932833; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 200 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932758; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 400 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932765; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 600 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932772; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 800 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932789; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 1000 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932796; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 1200 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932802; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 1400 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932819; Uptravi, seleksypag, tabletki powlekane, 1600 mcg, 60 tabl. powlekanych, kod EAN: 7640111932826, w ramach programu lekowego: Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10: I27, I27.0)

Wskazanie:

Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10: I27, I27.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.810.2017.15.KK; PLR.4600.811.2017.15.KK; PLR.4600.812.2017.15.KK; PLR.4600.813.2017.15.KK; PLR.4600.814.2017.15.KK; PLR.4600.815.2017.15.KK; PLR.4600.816.2017.15.KK; PLR.4600.817.2017.15.KK; PLR.4600.818.2017.15.KK; EZD:PLA.4604.801.2017; 12.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 278/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 278/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 278/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 278/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 278/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 30.01.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 278/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.63.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktów leczniczych Uptravi (seleksypag) w ramach programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Agnieszka Krzyżanowska Janssen-Cilag Polska sp. z o. o.

  pdf 01

  Uwagi stanowią powtórzenie argumentacji zawartej w analizach wnioskodawcy. Dodatkowo wnioskodawca komentuje wyniki aktualizacji AOTMiT

  2.

  prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek-Kubzdela dr. hab. n. med. Grzegorz Kopeć, prof. UJ Sekcja Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  pdf 01

  Zgłoszono uwagi dot. kryteriów kwalifikacji do programu lekowego. Uwagi zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Przejrzystości.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 13/2019 do zlecenia 278/2019
  (Dodano: 05.02.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 13/2020 do zlecenia 278/2019
  (Dodano: 02.04.2020 r.)

  go to zlecenie