Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MEVALIA PKU Motion Red Fruits 10, Dietetyczny produkt spożywczy do szczególnych celów medycznych (dieta zbilansowana) Stosować w dietetycznym leczeniu fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii , płyn, 30X70ml, kod EAN: 8008698021323; MEVALIA PKU Motion Red Fruits 20, Dietetyczny produkt spożywczy do szczególnych celów medycznych (dieta zbilansowana) Stosować w dietetycznym leczeniu fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii , płyn, 30x140 ml, kod EAN: 8008698021309; MEVALIA PKU Motion Tropical 10, Dietetyczny produkt spożywczy do szczególnych celów medycznych (dieta zbilansowana) Stosować w dietetycznym leczeniu fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii , płyn, 30x70 ml, kod EAN: 8008698021286 MEVALIA PKU Motion Tropical 20, Dietetyczny produkt spożywczy do szczególnych celów medycznych (dieta zbilansowana) Stosować w dietetycznym leczeniu fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii , płyn, 30 x 140 ml saszetki, kod EAN: 8008698015476; MEVALIA PKU Motion Yellow Fruits 20, Dietetyczny produkt spożywczy do szczególnych celów medycznych (dieta zbilansowana) Stosować w dietetycznym leczeniu fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii , płyn, 30x 140 ml saszetki, kod EAN: 8008698024331, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego we wskazaniu: Do postępowania dietetycznego w fenyloketonurii (PKU) i hiperfenyloalaninemii (HPA) u dzieci w wieku 3 lat i starszych, młodzieży i dorosłych

Wskazanie:

Do postępowania dietetycznego w fenyloketonurii (PKU) i hiperfenyloalaninemii (HPA) u dzieci w wieku 3 lat i starszych, młodzieży i dorosłych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1430.2019; PLR.4600.1431.2019; PLR.4600.1432.2019; PLR.4600.1433.2019; PLR.4600.1434.2019; 13.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 279/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 279/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 279/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 279/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 279/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 279/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 279/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.01.2020r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 279/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 8/2020 do zlecenia 279/2019
  (Dodano: 29.01.2020 r.)

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4330.18.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mevalia PKU Motion we wskazaniu: fenyloketonuria

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Nie rozpoznano

  1.

  Marta Ranosz - pełnomocnik Dr. Schar AG/SPA

  pdf 01

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie składania uwag.

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 8/2020 do zlecenia 279/2019
  (Dodano: 07.04.2020 r.)

  go to zlecenie