Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MEVALIA PKU Motion Red Fruits 10, Dietetyczny produkt spożywczy do szczególnych celów medycznych (dieta zbilansowana) Stosować w dietetycznym leczeniu fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii , płyn, 30X70ml, kod EAN: 8008698021323; MEVALIA PKU Motion Red Fruits 20, Dietetyczny produkt spożywczy do szczególnych celów medycznych (dieta zbilansowana) Stosować w dietetycznym leczeniu fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii , płyn, 30x140 ml, kod EAN: 8008698021309; MEVALIA PKU Motion Tropical 10, Dietetyczny produkt spożywczy do szczególnych celów medycznych (dieta zbilansowana) Stosować w dietetycznym leczeniu fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii , płyn, 30x70 ml, kod EAN: 8008698021286 MEVALIA PKU Motion Tropical 20, Dietetyczny produkt spożywczy do szczególnych celów medycznych (dieta zbilansowana) Stosować w dietetycznym leczeniu fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii , płyn, 30 x 140 ml saszetki, kod EAN: 8008698015476; MEVALIA PKU Motion Yellow Fruits 20, Dietetyczny produkt spożywczy do szczególnych celów medycznych (dieta zbilansowana) Stosować w dietetycznym leczeniu fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii , płyn, 30x 140 ml saszetki, kod EAN: 8008698024331, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego we wskazaniu: Do postępowania dietetycznego w fenyloketonurii (PKU) i hiperfenyloalaninemii (HPA) u dzieci w wieku 3 lat i starszych, młodzieży i dorosłych

Wskazanie:

Do postępowania dietetycznego w fenyloketonurii (PKU) i hiperfenyloalaninemii (HPA) u dzieci w wieku 3 lat i starszych, młodzieży i dorosłych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1430.2019; PLR.4600.1431.2019; PLR.4600.1432.2019; PLR.4600.1433.2019; PLR.4600.1434.2019; 13.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie