Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Metopirone, metyraponum, kapsułki miekkie à 250 mg, we wskazaniu: zespól ektopowego wydzielania ACTH przez guz o lokalizacji pozaprzysadkowej (ICD-10: E24.3) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

zespól ektopowego wydzielania ACTH przez guz o lokalizacji pozaprzysadkowej (ICD-10: E24.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4782.2019.3.AK; 21.11.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfWS.422.3.2019
(Dodano: 17.12.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 414/2019 do zlecenia 280/2019
(Dodano: 20.12.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 110/2019 do zlecenia 280/2019
(Dodano: 23.12.2019 r.)

go to zlecenie