Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej pirfenidon w zakresie wskazania: alergiczne zapalenie pęcherzyków płuc z postępującym zwłóknieniem

Wskazanie:

alergiczne zapalenie pęcherzyków płuc z postępującym zwłóknieniem

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1196.2019.RB; 18.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 392/2019 do zlecenia 282/2019
(Dodano: 04.12.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.31.2019
(Dodano: 28.02.2020 r.)

go to zlecenie