Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej: peginterferon alfa 2a w zakresie wskazania: nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej (ICD-10: C64)

Wskazanie:

nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej (ICD-10: C64)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1071.2019.DK; 18.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 393/2019 do zlecenia 283/2019
(Dodano: 04.12.2019 r.)

go to zlecenie