Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących istnienia dowodów naukowych na szkodliwość oddziaływania na zdrowie człowieka pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości odpowiadającym częstotliwościom granicznym zalecanym przez International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dla ogółu społeczeństwa oraz wydanie opinii Prezesa Agencji.

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPŚ.073.67.2019; 12.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych, opinii Prezesa Agencji

go to zlecenie