Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml, we wskazaniu: przerzuty raka płaskonabłonkowego do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego (ICD-10: C77.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

przerzuty raka płaskonabłonkowego do węzłów chłonnych szyi z nieznanego ogniska pierwotnego (ICD-10: C77.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6583.2019.1.AK; 25.11.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.104.2019
(Dodano: 28.01.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 418/2019 do zlecenia 285/2019
(Dodano: 03.01.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 112/2019 do zlecenia 285/2019
(Dodano: 30.12.2019 r.)

go to zlecenie