Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 20mg/ml (5ml); Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 20mg/ml (20ml) we wskazaniu: białaczka plazmatycznokomórkowa (ICD-10: C90.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

białaczka plazmatycznokomórkowa (ICD-10: C90.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6613.2019.1.AK; 27.11.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie