Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie raportu z przeglądu badań krajowych i międzynarodowych, których przedmiotem była ocena bezpieczeństwa stosowania substancji słodzących oraz relacji spożycia produktów z ich dodatkiem na całkowity pobór energii w ciągu dnia (ze szczególnym uwzględnieniem słodkich napojów), masę ciała oraz rozwój zaburzeń metabolicznych

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: ----

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPN.07.1.2020; 02.01.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania raportu

go to zlecenie