Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 25 mg/ml (4 ml), we wskazaniu: wieloogniskowy mięsak naczyniowy kości (ICD-10: C41), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

wieloogniskowy mięsak naczyniowy kości (ICD-10: C41)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6609.2019.AK; 03.01.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.1.2020
(Dodano: 30.01.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 21/2020 do zlecenia 3/2020
(Dodano: 29.01.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 10/2020 do zlecenia 3/2020
(Dodano: 10.02.2020 r.)

go to zlecenie