Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fotivda, tivozanib hydrochloride monohydrate, kapsułki twarde, 890 mcg, 21, tabletka, kod EAN: 05060146291712; Fotivda, tivozanib hydrochloride monohydrate, kapsułki twarde, 1340 mcg, 21, tabletka, kod EAN: 05060146291699, w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C.64)”

Wskazanie:

Leczenie raka nerki (ICD-10 C.64)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1261.2019.16.DK; PLR.4600.1262.2019.16.DK; 09.01.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie