Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MabThera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, ampułka 500 mg, we wskazaniu: niedokrwistość autoimmunohemolityczna z obecnością przeciwciał typu ciepłego (ICD-10: D59.1) w ramach ratunkowego dostęu do technologii lekowych

Wskazanie:

niedokrwistość autoimmunohemolityczna z obecnością przeciwciał typu ciepłego (ICD-10: D59.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7066.2019.AK; 13.01.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.3.2020
(Dodano: 07.02.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 27/2020 do zlecenia 8/2020
(Dodano: 13.12.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 14/2020 do zlecenia 8/2020
(Dodano: 24.02.2020 r.)

go to zlecenie