Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 20 mg/ml (5 ml); Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 20 mg/ml (20 ml) w terapii skojarzonej z deksametazonem we wskazaniu: nawracający i oporny szpiczak mnogi (ICD-10: C90.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nawracający i oporny szpiczak mnogi (ICD-10: C90.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7133.2019.AK; 13.01.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.4.2020
(Dodano: 12.02.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 25/2020 do zlecenia 9/2020
(Dodano: 13.12.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 12/2020 do zlecenia 9/2020
(Dodano: 18.02.2020 r.)

go to zlecenie