Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Prezesa Agencji oraz opinii Rady Przejrzystości, poprzedzonej opracowaniem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odnośnie efektywności wskazanych w załączeniu produktów leczniczych w populacji kobiet w ciąży leków należących do grup limitowych i zawierających substancje czynne: 14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich (wszystkie w grupie limitowej); 14.3 Hormony trzustki - długodziałające analogii insulin (wszystkie w grupie limitowej); 18.2 Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol (wszystkie w grupie limitowej); 22.0 Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych (dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum); 245.0 Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby - kwas ursodeoksycholowy (wszystkie w grupie limitowej); 247.0 Szczepionki przeciw grypie (wszystkie w grupie limitowej); 27.0 Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy (wszystkie w grupie limitowej); 40.0 Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustego (metoprololum); 65.1 Hormony płciowe - progestageny - progrsteron stosowane doustnie i dopochwowo (wszystkie w grupie limitowej); 83.0 Hormony tarczycy - lewotyroskyna do stosowania doustnego (wszystkie w grupie limitowej)

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.676.2019.4.JKB; 13.01.2020
Pismem, znak PLR.4604.676.2019.5.JKB z dn. 31.01.2020 r. rozszerzono zlecenie o analizę ekonomiczną i kliniczną produktów refundowanych w ramach grup limitowych: 219.1, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu; 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.2.2020
(Dodano: 05.03.2020 r.)

pdfAneks OT.4320.2.2020
(Dodano: 05.03.2020 r.)

go to zlecenie