Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rena Start, proszek, puszka, 400 g; we wskazaniu: przewlekła niewydolność nerek u noworodków i niemowląt do 1 roku życia

Wskazanie:

przewlekła niewydolność nerek u noworodków i niemowląt do 1 roku życia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6709.2019.3.SG; 24.01.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie