Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Takhzyro, Lanadelumabum, roztwór do wstrzykiwań, 300 mg, 1 fiol., kod EAN: 05060147027884 w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1344.2019.30.SS; 28.01.2020

Pismem znak PLR.4600.1344.2019.31.SS z dn. 04.02.2020 r. zaktulizowano zlecenie

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie