Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cyramza, Ramucyrumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 100 mg we wskazaniu: uogólniony rak gruczołowy żołądka (ICD10: C16.8) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

uogólniony rak gruczołowy żołądka (ICD10: C16.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.168.2020.AK; 03.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie