Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cabometyx, kabozantynib, tabletki á 60 mg Cabometyx, kabozantynib, tabletki á 40 mg we wskazaniu: rak wątrobokomórkowy (ICD-10: C22) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak wątrobokomórkowy (ICD-10: C22)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7462.2019.AK; 04.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie