Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Roactemra, tocilizumab, roztwór do wstrzykiwań we wskazaniu: olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (ICD-10: M31.6) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (ICD-10: M31.6)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.12.2020.1.AB; 05.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie