Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Alecensa, alektynib, kapsułki twarde 150 mg we wskazaniu: mięsak nieresekcyjny (ICD-10: C49.8) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

mięsak nieresekcyjny (ICD-10: C49.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.234.2020.1.AB; 06.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie