Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imraldi, adalimumab, roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka à 40 mg / 0,8 ml we wskazaniu: trądzik odwrócony (ICD-10: L73.2) w ramach ratunkowego dostęu do technologii lekowej

Wskazanie:

trądzik odwrócony (ICD-10: L73.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.274.2020.AK; 11.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie