Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Praluent, alirokumab, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg, we wskazaniu: miażdżyca wielopoziomowa (ICD-10: I70) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

miażdżyca wielopoziomowa (ICD-10: I70)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6855.2019.AK; 11.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie