Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jakavi, ruksolitynib, tabletka, 20 mg, we wskazaniu: przewlekła kandydoza skórno-śluzówkowa (ICD-10: D84.8) z obecnością mutacji STAT1 oraz NFC1, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

przewlekła kandydoza skórno-śluzówkowa (ICD-10: D84.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.287.2020.AK; 12.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie