Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pixuvri, piksantron, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 29 mg, we wskazaniu: nawracający i oporny chłoniak o wysokim stopniu złośliwości B-komórkowy (ICD-10: C85.7) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

nawracający i oporny chłoniak o wysokim stopniu złośliwości B-komórkowy (ICD-10: C85.7)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.285.2020.AK; 12.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie