Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Metopirone, metyrapon, kapsłki miękkie 250 mg we wskazaniu: zespół Cushinga (ICD-10: E24) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

zespół Cushinga (ICD-10: E24)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.296.20201.AB; 13.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie