Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lynparza, olaparibum, tabletki powlekane, 100 mg, 56, tabl., kod EAN: 05000456031325; Lynparza, olaparibum, tabletki powlekane, 150 mg, 56, tabl., kod EAN: 05000456031318 w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1380.2019.14.MO; PLR.4600.1379.2019.13.MO; 18.02.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie