Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nutramigen 2 LGG Complete, nie dotyczy, proszek do sporządzania roztworu, 63 Gram (g), 400 g, kod EAN: 8712045038826

Wskazanie:

Alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1335.2019; PLR.4600.1336.2019; PLR.4600.1337.2019; 26.02.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie