Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Silodosin Recordati, Silodosinum, kapsułki twarde, 8 mg, 90 kaps., kod EAN: 05391519923542 ; Silodosin Recordati, Silodosinum, kapsułki twarde, 4 mg, 30 kaps., kod EAN: 05391519923528; Silodosin Recordati, Silodosinum, kapsułki twarde, 8 mg, 30 kaps., kod EAN: 05391519923535

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych: Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.154.2020.2.MN PLR.4500.152.2020.2.MN PLR.4500.153.2020.2.MN; 04.03.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie