Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Firdapse, amifampridinum, tabletki á 10 mg

Wskazanie:

zespół miasteniczny Lamberta-Eaton

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2715.2018.14.PG; 18.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie