Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bedrolite, CBD 9% + THC <1%, granulat á 5 g

Wskazanie:

padaczka i jaskra w przebiegu zespołu Sturge’a-Webera

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3g ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7318.2019.6.KW; 30.04.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu

go to zlecenie