Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revolade, Eltrombopag, tabletki a 50 mg

Wskazanie:

ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0) z rozwinięciem choroby GVHD

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1101.2020.AK; 05.05.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie