Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

RenaStart, proszek, puszka á 400 g

Wskazanie:

przewlekła niewydolność nerek u dzieci w wieku od pierwszego do czwartego roku życia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7188.2019.AD; 06.05.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie