Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Afinitor, everolimus, tabletki á 10 mg

Wskazanie:

nowotwór złośliwy nerki (ICD10: C64) – II linia leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.887.2020.AK; 19.05.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie