Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Libtayo, cemiplimab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 350 mg/7 ml

Wskazanie:

we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy skóry szyi w stadium nieresekcyjnym (ICD10: C44.4), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1428.2020.1.AK; 28.05.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.54.56.62.63.2020
(Dodano: 09.07.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 151/2020 do zlecenia 125/2020
(Dodano: 23.06.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 74/2020 do zlecenia 125/2020
(Dodano: 06.07.2020 r.)

go to zlecenie