Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar, Sorafenib, tabletki powlekane á 200 mg

Wskazanie:

we wskazaniu: rak wątrobowokomórkowy (ICD10: C22.0) – rozsiew do kości w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1129.2020.AK; 25.05.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.59.2020
(Dodano: 17.06.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 139/2020 do zlecenia 126/2020
(Dodano: 17.06.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 63/2020 do zlecenia 126/2020
(Dodano: 25.06.2020 r.)

go to zlecenie