Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Takhzyro, lanadelumab, roztwór do wstrzykiwań, fiolka á 300 mg

Wskazanie:

we wskazaniu: wrodzony obrzęk naczynioruchowy z niedoboru C1-inhibitora (ICD-10: D84.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1015.2020.1.AK; 02.06.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.64.2020
(Dodano: 22.06.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 152/2020 do zlecenia 128/2020
(Dodano: 23.06.2020 r.)

go to zlecenie