Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Afinitor, everolimus, tabletki á 10 mg

Wskazanie:

nowotwór złośliwy nerki (ICD10: C64) – II linia leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.849.2020.2.AK, 05.06.2020;

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.67.2020
(Dodano: 24.06.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 159/2020 do zlecenia 129/2020
(Dodano: 01.07.2020 r.)

go to zlecenie