Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xtandi, enzalutamid, kapsułka 40 mg we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C.61) w ramach V linii leczenia, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C.61) w ramach V linii leczenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1455.2020.1.AK, 02.06.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 156/2020 do zlecenia 132/2020
(Dodano: 01.07.2020 r.)

go to zlecenie