Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane á 80 mg

Wskazanie:

rak gruczołowy płuca z przerzutami do węzłów chłonnych i kości (ICD-10: C34.8) z mutacją w genie EGFR (L858R w eksonie 21), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1087.2020.1.SG; 09.06.2020
Pismem z dnia 19.06.2020 r., znak PLD.4530.1087.2020.3.SG - zlecenie wycofano

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie