Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Taptiqom, Tafluprostum Timololum, krople do oczu, roztwór, (15 mcg 5 mg)/ml, 30, poj. jednodawkowych 0,3 ml, kod EAN: 05909991220327

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego, tj. we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.314.2020.3.KK; 09.06.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie