Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Afinitor, everolimus, tabletki á 10 mg

Wskazanie:

Oponiakowatość (ICD-10: D32.9), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1574.2020.1.SG; 15.06.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie