Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fasenra, benralizumab, roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka 30 mg/ml

Wskazanie:

eozynofilia płucna (ciężka astma oskrzelowa eozynofilowa) (ICD-10: J82), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1209.2020.1.AB; 15.06.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie