Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Captimer, tioproninum, tabletki á 250 mg Captimer, tioproninum, tabletki á 100 mg

Wskazanie:

we wskazaniu: cystynuria, nawrotowa kamica nerkowa i moczowodowa oraz kamica nerkowa obustronna uwarunkowana genetycznie

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1515.2020.1.AD; 01.06.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie