Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cabometyx, kabozantynib, tabletki á 40 mg; Cabometyx, kabozantynib, tabletki á 20 mg

Wskazanie:

rak nerki (ICD10: C64) – II linia leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1677.2020.1.AK; 26.06.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.75.2020
(Dodano: 20.07.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 178/2020 do zlecenia 151/2020
(Dodano: 21.07.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 85/2020 do zlecenia 151/2020
(Dodano: 30.07.2020 r.)

go to zlecenie