Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leukine, sargramostim, fiolki á 250 mcg

Wskazanie:

autoimmunologiczna proteinoza pęcherzyków płucnych (APAP)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1707.2020.1.KW; 30.06.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie