Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nerlynx, neratynib, tabletki powlekane á 40 mg,

Wskazanie:

wczesny rak piersi HR , HER2 (ICD10: C50.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1783.2020.AK; 06.07.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.79.2020
(Dodano: 04.08.2020 r.)

go to zlecenie