Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutinibum, kapsułki twarde á 140 mg

Wskazanie:

oporny chłoniak z małych limfocytów B (ICD-10: C85.7), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1858.2020.1.SG; 17.07.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie