Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adderall XR, Amphetaminum / Dextroamphetaminum, tabletki

Wskazanie:

zespół ADHD

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.1241.2020.4.AD; 27.07.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie