Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dupixent, Dupilumab, roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka á 300 mg

Wskazanie:

atopowe zapalenie skóry (ICD-10: L20.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2023.2020.1.AK; 23.07.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie