Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tecentriq, atezolizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Wskazanie:

przerzutowy, trójujemny rak piersi (ICD-10: C50.9) w terapii skojarzonej z nabpaklitakselem w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2459.2020.1.AB; 24.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie